098. Het witte schip

In die kleine bar, zag ik jou staan>>>.

We dansten samen wervelend door de nacht

Brak, de morgen aa-n, was ik weer alleen>>>.

Manolito schenkt nog maar is in.

Het witte schi-p, verla-at de ha-ven.

Vaart naar het zui-den, ver o-ver zee-.

Jij bent aan boo-rd, ik wil je we-derzien.

Muziekregel

Heimwee in mijn hart, voel ik de pijn

Dan weet ik jij zal niet meer bij mij zijn

Maar waa-r je schip ook vaa-rt, jij bent niet alleen

In gedachten zal, ik bij je zijn.

Het witte schi-p, verla-at de ha-ven.

Vaart naar het zui-den, ver o-ver zee-.

Jij bent aan boo-rd, ik wil je we-derzien.

Maar wie wee-t, waarheen, de wind je bre-ngt

Het witte schi-p, verla-at de ha-ven.

Vaart naar het zui-den, ver o-ver zee-.

Jij bent aan boo-rd, ik wil je we-derzien.

Maar wie wee-t, waarheen, de wind je bre-ngt

Maar wie--weet, waar--heen--de--wind--je--brengt