Van mijn keus- te gaan va-ren heb ik geen berouw

Haal 'm, hijs 'm, haal 'm op nou

En e-ven te le-ven, alleen zonder vrouw,

Bij de heil-bot, schellevis en kabbel-jauw


Refrein:

Al-tijd in actie, voortdu-rend in touw

Haal 'm, hijs 'm, haal 'm op nou

Ja vier, vijf, zes, ze-ven we-ken al gauw

Bij de heilbot, schellevis en kabbe-ljauw

Een dak en vier muren is mij te benauwd

Haal 'm, hijs 'm, haal 'm op nou

Met de zee en de nevels weet ik mij vertrouwd

Bij de heilbot, schellevis en kabeljauw


Refrein:

Altijd in actie, voortdurend in touw

Haal 'm, hijs 'm, haal 'm op nou

Ja vier, vijf, zes, zeven weken al gauw

Bij de heilbot, schellevis en kabeljauw

Het schip en mijn maten is waar 'k op vertrouw

Haal 'm, hijs 'm, haal 'm op nou

Het doet mij vergeten de stekende kou

Bij de heilbot, schellevis en kabeljauw


Refrein:

Altijd in actie, voortdurend in touw

Haal 'm, hijs 'm, haal 'm op nou

Ja vier, vijf, zes, zeven weken al gauw

Bij de heilbot, schellevis en kabeljauw

Voor mij geen baan aan de wal, voor geen goud

Haal 'm, hijs 'm, haal 'm op nou

Ik ben meer dan tevreden, op zee word ik oud

Bij de heilbot, schellevis en kabeljauw


Refrein:

Altijd in actie, voortdurend in touw

Haal 'm, hijs 'm, haal 'm op nou

Ja vier, vijf, zes, zeven weken al gauw

Bij de heilbot, schellevis en kabeljauw


Refrein:

Altijd in actie, voortdurend in touw

Haal 'm, hijs 'm, haal 'm op nou

Ja vier, vijf, zes, zeven weken al gauw

Bij de heilbot, schellevis en kabeljauw