022. John Kanaka

John Kanaka

I heard, I heard the Old Man say, 

John Kanaka-naka, tu-lai-E 

Today, today is a holiday, John Kanaka-naka, tu-lai-E 


Refrein:
Tu-lai-ei, ooooh! ....Tu-lai-ei
John Kanaka-naka, ...tu-lai-ei

We'll work termorrow, but no work to day,
John Kanaka-naka, tu-lai-ei.
For ToDay, ToDay's a holiday, 

John Kanaka-naka, tu-lai-ei. 


Refrein:
Tu-lai-ei, ooooh! ....Tu-lai-ei
John Kanaka-naka, ...tu-lai-ei                                                                                      
We're bound away for Frisco Bay,                                                              John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                    We're bound away at the break o'day,                                                               John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                                     
Refrein:                                                                                                             Tu-lai-ei, ooooh! ....Tu-lai-ei
John Kanaka-naka, ...tu-lai-ei                                                                                    
We're bound away around Cape Horn,                                                       John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                         We wish to Heaven that we niver bin born,                                                John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                                                                                                                                                       Refrein:                                                                                                                 Tu-lai-ei, ooooh! ....Tu-lai-ei
John Kanaka-naka, ...tu-lai-ei                                                                                                                                                                                                      Well me dear old mother she wrote to me,                                              John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                       Will me handsome son come home from sea,                                          John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                                                                                                                                                       Refrein:                                                                                                               Tu-lai-ei, ooooh! ....Tu-lai-ei
John Kanaka-naka, ...tu-lai-ei                                                                                                                                                                                                   We're Liverpool born and we're Liverpool bread,                                      John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                       We're thick in the arm and thick in the head,                                         John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                                                                                                                                                       Refrein:                                                                                                            Tu-lai-ei, ooooh! ....Tu-lai-ei
John Kanaka-naka, ...tu-lai-ei                                                                                                                                                                                                          Just on more pull and that will do,                                                                John Kanaka-naka,tu-lai-ei.                                                                           Cause we're the lads that kick'er through,                                                       John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                                                                                                                                                           Refrein:                                                                                                              Tu-lai-ei, ooooh! ....Tu-lai-ei
John Kanaka-naka, ...tu-lai-ei                                                                                                                                                                                                       Oh pull, oh pull, oh pull away,                                                                         John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                              Oh pull away an'take yer pay,                                                                     John Kanaka-naka, tu-lai-ei.                                                                                                                                                                                                  Refrein:                                                                                                                 Tu-lai-ei, ooooh! ....Tu-lai-ei
John Kanaka-naka, ...tu-lai-ei           Laatste regel langzaam.