025. De Zuiderzee

DE ZUIDERZEE ¾-maat   

Intro instrumentaal:

Wanneer je eens komt aan de haven,                                           dan staan daar de vissers bijeen.                                                        De mannen, nog overgebleven,                                                       uit jaren zo heel lang gelee                                                              Ze praten nog steeds over vroeger,                                                de jaren van hun Zuiderzee.                                                               Die zee maakt hen soms wel eens droevig,                                    om wat hij met hun vrienden dee.


Refrein:

De Zuiderzee....., nam vele levens.
De Zuiderzee....., gaf veel terug.
                                                  De vissers ken....den alle tekens.                                       Wanneer er storm opstak, zag men dat aan de lucht....


Wanneer je eens komt aan de haven,                                          stap dan bij een visser aan boord.                                                      Naar je naam zal hij meestal niet vragen,                                 maar hij neemt dan meestal het woord.                                       Zijn verhaal gaat nog steeds over vroeger,                                   de jaren van zijn Zuiderzee.                                                                Die zee maakt hem soms wel eens droevig,                                 om wat hij met zijn vrienden dee.

Kort tussenstuk / instrumentaal

Refrein:

De Zuiderzee....., nam vele levens.
De Zuiderzee....., gaf veel terug.
De vissers ken....den alle tekens. Wanneer er storm opstak, zag men dat aan de lucht....

Brug:

Door armoe gedreven, bleef men veel te lang op zee.

Veel zijn er gebleven, een schip ging naar benee.


Instrumentaal (laatste regel brug herhalen)
+ Modulatie: ½ toon omhoog
Refrein herhalen


Refrein:

De Zuiderzee....., nam vele levens.
De Zuiderzee....., gaf veel terug.
De vissers ken....den alle tekens. Wanneer er storm opstak, zag men dat aan de lucht....

Outro: Refrein instrumentaal + fade out.