056. DE VERZONKEN STAD

Tekst hieronder; Speel het nummer af met https://chirbit.com

DE VERZONKEN STAD   

Vissers vertellen verhalen van toen                             Honderden jaren gelee                                                       Woeste orkanen verzwolgen hun stad                                   Trokken haar mee onder zee

Vissers die zitten tot laat op het strand                                   Knopen hun netten met zekere hand                                 Toch denken zij aan die tijd van weleer                                    Toen deze stad nog bestond

Schepen en vissers zij keerden steeds weer                        Tot dat de zee hen verslond.

Tenoren: hoge stem:
Geesten en spoken die leven nog voort                                     In de verhalen die je dan hoort                                      Stormklokken luiden, angstige kreten                                    Is er nog leven, wie zal het ooit weten.

Maar de zeelui oud en wijs                                                Geven hun geheim niet prijs                                            Omdat het water koud en kil                                                Ook hen zal nemen als het wil

Niemand van ons heeft de stad ooit gezien                         Toch heeft zij echt eens bestaan                                           Zovele jaren die gingen voorbij                                            Sinds deze stad is vergaan.

...Schuimende golven die teist'ren de kust                          Maar vissers die kennen de zee                                              Zij weten wat er'op de zeebodem rust                                  Dragen 't geheim met zich mee.

Noe, noe, noe, noe ...