070. De Noordzee

"DE NOORDZEE"   

Daar zeilde op de noordzee,                                                           de noordzee wijd en koud                                                             een schip zo zwaar beladen                                                           met 's werelds ijdel goud

Daar kwam de spanjaard dreigen                                                    te roven onzer goud                                                                      toen we voeren op de noordzee,                                                    de noordzee, de noordzee                                                                 Al op de noordzee wijd..... en koud

't was onze jongste makker                                                            een jongen sterk en koen                                                               die sprak al tot den schipper                                                         wat zult gij aan mij doen                                                               wanneer ik wil gaan zwemmen                                                       en ginds het spaans galjoen                                                         doen zinken in de noordzee                                                             de noordzee de noordzee                                                                 al in de noordzee zink.....en doen.

Ik zal u geven zilver                                                                         een wapen en blazoen                                                                   mijn eigen jongste dochter                                                             zal ik u huwen doen                                                                 wanneer gij wilt gaan zwemmen                                                     en ginds het spaans galjoen                                                         doen zinken in de noordzee                                                             de noordzee, de noordzee                                                                 al in de noordzee zink.....en doen.

De jongen bad de hemel                                                           sprong dadelijk overboord                                                               en heeft in vijand's scheepswand                                                 drie gaten toen geboord                                                                  en van de trotse spanjaard                                                                is nimmer meer gehoord                                                                 op heel de wijde noordzee                                                               de noordzee de noordzee                                                                 op heel de noordzee meer..... gehoord.

Toen zwom hij naar het schip                                                          en de mannen juichten luid                                                        maar onze schipper gaf hem                                                         zijn dochter niet tot bruid                                                                 al smeekte ook de jongen                                                             haalt mij het water uit,                                                                      de schipper gaf de noordzee                                                            de noordzee, de noordzee                                                               gaf hem de noordzee als..... zijn bruid.

Toen zwom hij om het schip heen                                                  hij was zo koud en moe                                                                   vol bitterheid en wanhoop                                                             riep hij zijn makkers toe                                                                och makkers haalt mij op                                                             want ik ben het zwemmen moe                                                     mij trekt de koude noordzee                                                            de noordzee de noordzee                                                                mij trekt de noordzee naar..... zich toe

Zijn makkers redden hem toen                                                  maar op het dek stierf hij                                                              laat 1,2,3 in godsnaam                                                                     dreef weg met het getij                                                                    De koene jonge zeeheld                                                                 veel jonger nog dan wij                                                                    en zonk toen in de noordzee                                                            de noordzee, de noordzee                                                               en in de noordzee weg....zonk hij.