070. De Noordzee

Tekst hieronder; Speel het nummer af met https://chirbit.com

"DE NOORDZEE"   

Daar zeilde op de noordzee,                                                     de noordzee wijd en koud                                                        een schip zo zwaar beladen                                                        met 's werelds ijdel goud

Daar kwam de spanjaard dreigen                                              te roven onzer goud                                                              toen we voeren op de noordzee,                                              de noordzee, de noordzee                                                           Al op de noordzee wijd..... en koud

't was onze jongste makker                                                     een jongen sterk en koen                                                          die sprak al tot den schipper                                                     wat zult gij aan mij doen                                                               wanneer ik wil gaan zwemmen                                              en ginds het spaans galjoen                                                      doen zinken in de noordzee                                                     de noordzee de noordzee                                                           al in de noordzee zink.....en doen.

Ik zal u geven zilver                                                                     een wapen en blazoen                                                                 mijn eigen jongste dochter                                                         zal ik u huwen doen                                                              wanneer gij wilt gaan zwemmen                                            en ginds het spaans galjoen                                                  doen zinken in de noordzee                                                       de noordzee, de noordzee                                                            al in de noordzee zink.....en doen.

De jongen bad de hemel                                                         sprong dadelijk overboord                                                      en heeft in vijand's scheepswand                                             drie gaten toen geboord                                                           en van de trotse spanjaard                                                        is nimmer meer gehoord                                                         op heel de wijde noordzee                                                        de noordzee de noordzee                                                             op heel de noordzee meer..... gehoord.

Toen zwom hij naar het schip                                                  en de mannen juichten luid                                                     maar onze schipper gaf hem                                                  zijn dochter niet tot bruid                                                         al smeekte ook de jongen                                                          haalt mij het water uit,                                                             de schipper gaf de noordzee                                                     de noordzee, de noordzee                                                            gaf hem de noordzee als..... zijn bruid.

Toen zwom hij om het schip heen                                            hij was zo koud en moe                                                            vol bitterheid en wanhoop                                                          riep hij zijn makkers toe                                                        och makkers haalt mij op                                                             want ik ben het zwemmen moe                                             mij trekt de koude noordzee                                                       de noordzee de noordzee                                                             mij trekt de noordzee naar..... zich toe

Zijn makkers redden hem toen                                            maar op het dek stierf hij                                                       laat 1,2,3 in godsnaam                                                          dreef weg met het getij                                                            De koene jonge zeeheld                                                          veel jonger nog dan wij                                                              en zonk toen in de noordzee                                                   de noordzee, de noordzee                                                           en in de noordzee weg....zonk hij.