072. Potpourri blauw geruite kiel


POTPOURRI blauw geruite kiel 072

in een blauw geruite kiel
draaide hij aan't grote wiel
de gaaaaaaanse dag
maar michieltjes jongens hart
leed ondragelijke smart
A-ach, a-ach, a,ach- a,ach!

Als matroosje vlug en net
Heeft hij voet aan boord gezet
Dat hooooooorde zo
Naar oostinje naar de west
jongens dat gaat opperbest
Hojo, hojo, hojo, hojo!

daar staat Hollands admiraal
Nu een man van vuur en staal
De schriiiiiiiiiiiik der zee
't is een ruyter naar den aard
glorierijk zit hij te paard
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee!

Heb je van de zilvereren vloot wel gehoord
de zilveren vloot van spanje?
die had er veel spaanse matten aan boord
en appeltjes van oranje
piet hein, piet hein
piet hein zijn naam is klein,
zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
die heeft gewonnen de zilvervloot
die heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot!

Kwam er nu nog eenmaal zo'n zilveren vloot,
zeg zou jullie nog zo kloppen?
of zoudt gij uw veilig en wel buiten schoot
maar stil in je hangmat stoppen?
wel, hollandsch bloed,
dat bloed heeft nog wel moed!
al bennen we niet groot, al bennen we niet groot
we zouden winnen de zilvervloot
we zouden winnen, ja winnen de zilvervloot.

zonder muzikale begeleiding:

Waar de blanke top der duinen
schittert in de zonnegloed
en de noordzee vriendelijk bruisend
neerlands smalle kust begroet
juich ik aan het vlakke strand (2x)
'k heb u lief, mijn nederland (2x)Waar het lachend groen der heuvels
't eind der stille heide omzoomt
Waar langs rijk geladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
klinkt mijn lied op oude trant; (2x)
'k heb u lief, mijn nederland (2x)