WELKOM AAN BOORD BIJ DE WEBSITE VAN

   HET ELBURGER ZEEMANSKOOR KOP VAN 'T ENDE

Wij zoeken jou als accordeonist of als toetsenist of als gitarist of als zanger.

Aanmonsteren? 

Kom eens langs op de repetitieavond.

Repetitie op dinsdag van 19:30 uur tot 21:30 uur

Oefenlocatie:             Robbertsmatenstraat 26  8081 HL Elburg 

info@zeemanskoor.nl

Bankrekeningnummer: NL62RABO0387656626

Kamer van Koophandel Oost Nederland: 08105120

Lidnummer Shanty Nederland: 0359


Facebook Kop van t Ende    YouTube Kop van 't Ende


Zuiderzeefestival 25-06-2022

In 2021 bestond het koor 20 jaar en wilden wij een jubileumfestival organiseren. Helaas kon dit wegens Covid niet doorgaan. Wij hopen dat dit jaar het festival wel kan plaatsvinden. De deelnemende koren zijn allen gevestigd aan de voormalige Zuiderzee

Foto's van oud-leden en leden 

In september 2001 is het koor opgericht, dus vierden wij in september 2021 ons 20 jarig bestaan. Hiervoor waren leden en oud-leden uitgenodigd. De hapjes werden hiervoor aangeboden door Restaurant 't Olde Regthuys.

Zaterdag 4 september heeft het koor een reünie  georganiseerd in verband met haar 20 jarig bestaan.  Hier een foto van de oud-leden en leden die op de reünie aanwezig waren. Niet alle oud-leden waren aanwezig of konden aanwezig zijn en er zijn helaas ook leden in die 20 jaar overleden.

Het koor heeft door de jaren heen een totaal gehad van 67 leden.

Het werd een gezellig samen zijn, met zingen van oude liedjes en het ophalen van herinneringen

Artikel over zeemanskoor Kop van t Ende in het blad ZINGmagzine

De sponsoren van