WELKOM AAN BOORD BIJ DE WEBSITE VAN

   HET ELBURGER ZEEMANSKOOR KOP VAN 'T ENDE

Wij zoeken jou als accordeonist of als toetsenist of als gitarist of als zanger.

Aanmonsteren? Kom eens langs op de repetitieavond.

Repetitie op dinsdag van 19:30 uur tot 21:30 uur

 Noteer alvast in uw agenda: 

het Elburger (zeemans)korenfestival voor 2020 staat geprogrammeerd voor   27 juni 2020.             Nadere informatie volgt.

Oefenlocatie: 

Robbertsmatenstraat 26                  8081 HL Elburg 

info@zeemanskoor.nl


Bankrekeningnummer: NL62RABO0387656626


Kamer van Koophandel Oost Nederland: 08105120


Lidnummer Shanty Nederland: 0359

Facebook Kop van t Ende

YouTube Kop van 't Ende


De sponsoren van