WELKOM AAN BOORD BIJ DE WEBSITE VAN

   HET ELBURGER ZEEMANSKOOR KOP VAN 'T ENDE

Wij zoeken jouw als  accordeonist of als toetsenist     

of als gitarist of als zanger

(Zeemans)korenfestival 

Elburg 27 juni 2020

Noteer alvast in uw agenda: het Elburger (zeemans)korenfestival voor 2020 staat geprogrammeerd voor 27 juni 2020. Nadere informatie volgt.

Oefenlocatie: 

Robbertsmatenstraat 26                  8081 HL Elburg 

info@zeemanskoor.nl


Bankrekeningnummer: NL62RABO0387656626


Kamer van Koophandel Oost Nederland: 08105120


Lidnummer Shanty Nederland: 0359

Facebook Kop van t Ende

YouTube Kop van 't Ende


De sponsoren van